seperti batu cadas

ketika kerap berbenturan

hati yang tegar pun dapat hancur

lebur menjadi debu